شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سفر به دریاچه ای که از دل زلزله بیرون آمد

سفر به دریاچه ای که از دل زلزله بیرون آمد

/post-5151/

زلزله خبر نمی‌کند، از این روست که جزو حوادث غیرمترقبه محسوب می‌شود و آثاری که به جا می‌گذارد نیز برای کسانی که به منطقه‌ای وارد می‌شوند، اعجاب‌انگیز است. دریاچه چورت از دل یک زلزله در سال ۱۳۲۰ خورشیدی پدید آمده است. مسیر چشمه در آن زمان به واسطه رانش زمین بسته شد و با جمع شدن آب، دریاچه‌ای...