شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سبک ایرانی

سفر به سبک ایرانی

/post-5617/

شاید در میان انبوه اخلاق های خوب و بد ما ایرانیان که به آن شهره ایم و گاه بدان افتخار هم می کنیم، شاید بتوان " بد سفرکردن” را هم اضافه کرد، دور دوم سفرهای تابستانی در حال انجام است، فصلی که حتی بدون نیاز به اعلام آمارهای غیر قابل استناد، پرتراکم ترین فصل مسافرت ایرانیان است، کوتاه و گذرا و...