شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سرزمین صنعت و فلسفه

سفر به سرزمین صنعت و فلسفه

/post-5097/

آلمان قلب اروپا است، چه بخواهیم از منظر اقتصادی به آن بنگریم و جایگاهی که این کشور در اقتصاد اتحادیه اروپا دارد یا از منظر موسیقی و شعر و ادبیات و علم و تاریخ و... اهل هرکدام از زمینه‌ها که باشید، آلمان کشوری رویایی برای سفر شما خواهد بود. این کشور همچنین با داشتن ۴۰ فرودگاه که ۲۰ مورد...