شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سرزمین عروسک های سنگی

سفر به سرزمین عروسک های سنگی

/post-5680/

«حریص به رفتنم»! دل از جا باید برکند و توشه سفر برگرفت به سوی سرزمین نور، به سوی «فتح افق». به جایی که همین نزدیکی است؛ جایی برای دیدن دوباره خود در آیینه هستی؛ آیینه‌ای که زیر روابط حقیقی و مجازی، زیر بوق‌های ممتد ماشین و صدای ناهنجار تلفن، زنگار گرفته است. همچون هاله‌ای در گرگ و میش هوا...