شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سرزمین قلعه های اسماعیلیه

سفر به سرزمین قلعه هاي اسماعیلیه

/post-6511/

سفرنامه طبس پیچاپیچ، بسیار راه های نرفته، تو در تو، ناشناس، با خردک های دورریختنی و دیوارهای خراب و سقف های فرو ریخته، دریاهای خشکیده و دالان های پنهان و راه پله هایی که به هم راه ندارند و به پرتگاه ها می رسند و بالکن ها و اشکوبه ها و طاق ها و رواق ها و کنگره ها. معماری در حجم، پیر حاجات:...