شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سرزمین لی لی پوت ها

سفر به سرزمین لی لی پوت ها روستاي ماخونك

/post-6889/

ماخونیک ، روستایی است معروف به روستای لی لی پوت های ایران. روستایی که بخاطر ساکنان یک متر و چهل سانتی متری اش شهره عام و خاص شده است. می گویند روستای ماخونیک هیچ سابقه تاریخی مکتوبی ندارد و فقط کلنل چارلز در زمان ناصرالدین شاه در کتاب سفرنامه خراسان و سیستان به توصیف این منطقه اسرارآمیز...

سفر به سرزمین لی لی پوت ها

/post-6091/

ماخونیک , روستایی است معروف به روستای لی لی پوت های ایران روستایی که بخاطر ساکنان یک متر و چهل سانتی متری اش شهره عام و خاص شده است می گویند روستای ماخونیک هیچ سابقه تاریخی مکتوبی ندارد و فقط کلنل چارلز در زمان ناصرالدین شاه در کتاب سفرنامه خراسان و سیستان به توصیف این منطقه اسرارآمیز...