شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سرزمین کهن

سفر به سرزمین کهن آذربايجان

/post-6930/

سفــــر بـــه سرزمیــن كهــن تابستان است و فصل سفر. سفر به جلگه‌ها و دامنه‌های پر از گل‌های وحشی. سفر به سرزمین حاصلخیز و زرخیز آذربایجان با آن كوه‌های سر به فلك كشیده و رودهای پر آبش. فصل سفر به آذربایجان غربی است. لذت دیدار از تاكستان‌های پربار و باغ‌های میوه و دریاچه ارومیه را از خود...