شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سلامت

سفر به سلامت

/post-5974/

بازار توریسم درمانی در گوشه و کنار جهان سفر به کشورهای خارجی برای دریافت درمان‌های پزشکی، جراحی و... توریسم درمانی نامیده می‌شود... سفر بین‌المللی بیماران پولدار از کشورهای فقیر به مراکز شیک و گران‌قیمت در آمریکا، از گذشته معمول بوده اما در سال‌های اخیر مدل دیگری مطرح شده است: افرادی که در...

سفر به سلامت

/post-4280/

همیشه بخشی از آمارهای بعد از تعطیلات نوروز درباره سفر مربوط به حوادث و اتفاقاتی است که در این ایام برای بسیاری از گردشگران می‌افتد، اتفاقاتی که شیرینی بهار را تلخ می‌کند، از تصادفات جاده‌ای گرفته تا اتفاقات ریز و درشت در طول سفر، اما جدی گرفتن چند توصیه می‌تواند سلامت و شیرینی سفر شما را...

سفر به سلامت

/post-4212/

همیشه بخشی از آمارهای بعد از تعطیلات نوروز درباره سفر مربوط به حوادث و اتفاقاتی است که در این ایام برای بسیاری از گردشگران می‌افتد، اتفاقاتی که شیرینی بهار را تلخ می‌کند، از تصادفات جاده‌ای گرفته تا اتفاقات ریز و درشت در طول سفر، اما جدی گرفتن چند توصیه می‌تواند سلامت و شیرینی سفر شما را...