شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به سیستان و بلوچستان شیعه و سنی یار یکدیگر

سفر به استان سیستان و بلوچستان شیعه و سنی یار یکدیگر

/post-6664/

اختلاف بین شیعه و سنی از توطئه‌های زهرآگین استعمار روم در دومین هزاره قمری بوده و هست. توطئه‌ای که جنگ‌های خونین نیمه‌‌هزاره دوم را بین ترکان عثمانی و ایرانیان شیعه به راه انداخت. کینه‌توزی بین شیعه و سنی تا آنجا برای استعمارغرب دست‌آورد داشته است که عده‌ای از شیعیان را به بهانه کوبیدن...