شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به شهری باستانی

سفر به شهری باستانی

/post-6332/

در غزل شماره ۳۹۰ دیوان حافظ نام ایذه (که آنموقع به ایذج مشهور بود) آمده است: بعد از این نشکفت اگر با نکهت خلق خوشت خیزد از صحرای ایذج نافه مشک ختن شهرستان ایذه در استان خوزستان، با پهنه‌ای حدود ۲۰ کیلومتر مربع، در دشتی بیضی شکل، در شمال شرقی استان خوزستان قرار دارد. این منطقه در ۳۱ درجه و...