شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به شهر قهرمان

سفر به شهر قهرمان

/post-5967/

به واقع که خرمشهر عروس خوزستان است، شهری زیبا و بندری دیدنی در کنار آب‌های نیلگون خلیج‌فارس که نقش پررنگی در تاریخ ایران داشته است، این شهر در زمان جنگ هشت ساله دفاع مقدس، چنان مقاومتی از خود نشان داد که رشادت‌های مردان و زنان آن در تاریخ دنیا زبانزد شد. به این شهر سفر کردیم و سعی‌مان بر...