شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به شهر کوچه های عاشقی

سفر به شهر کوچه های عاشقی

/post-6007/

امروز روز بزرگداشت مولوی است اینجا قونیه است، شهر کوچه‌های عاشقی، کوچه‌های شمس و مولانا، دامن‌دامن عاشق‌شدن و دنیا دنیا دل بریدن از دنیا، پس وقتی وارد می‌شوی اذن بطلب و چه اذنی برتر از اسماءالله؛ «یا الله»؛ یا «یا حبیب»، «یا جمیل» و... وقتی وارد می‌شوی همه باید جان باشی و عشق و حضور وقتی...