شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به طبیعت بکر جاده ابریشم

سفر به طبیعت بکر جاده ابریشم

/post-6010/

آرام باید سفر کرد؛ آنقدر آرام و با طمانینه که سفر را به نظاره بنشینی. جاده کناره را می‌گویم. مسیر ساری و گنبد و در نهایت بجنورد؛ هر جا که آب باشد زندگی جریان دارد، آب مایع حیات است و نشاط و بهانه‌ای خوب برای سرزندگی و شکوفه زدن. بعضی از استان‌ها برای ما بیشتر از این‌که آشنا باشند غریبه‌اند، مثل خراس...