شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر به قلمرو پررمز و راز

سفر به قلمرو پررمز و راز

/post-5521/

پس از دو روز پیاده روی در دشت و کوه، در میان مه به جنگل می‌رسیم. گویی به سرزمینی دیگر وارد شده‌ایم، تجربه‌ای است از میان آب گذشتن، بر فراز قله ایستادن، از آنجا وارد جنگلی پر مه شدن و پایان سفر را در روستایی تجربه کردن که تازه چند سالی هست برق به آن وارد شده، جز چهارپایان هیچ وسیله نقلیه...