شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر در جاده بهار

سفر در جاده بهار

/post-4209/

یک: سفر بهانه نمی‌خواهد، مشوق هم نمی‌خواهد. سفر دیگر این روزها ماجراجویی نیست، عاشقی است. برای کسی که هنوز عاشق نشده هر چقدر هم از عشق بگویید، آب در هاون کوبیده‌اید، حکایت سفر هم همین است. سفر تنها معرفی مقصد نیست، از دلشوره رفتن آغاز می شود و تا شوق رسیدن ادامه دارد. همین است که عاشقی و...