شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر در دره مرگ

سفر در دره مـرگ

/post-5525/

هوا تاریک شده اما شیب تمام نمی‌شود، همین طور کورمال کورمال پایین می‌رویم؛ با توجه به شیب بالا از کنار مسیر آب رد می‌شویم و دستمان را به گیاهان اطراف می‌گیریم تا پرت نشویم گاه لغزندگی سنگ‌ها ما را به درون آب پرت می‌کند اما بالاخره پس از دو ساعت پایین آمدن به شیب کمتر می‌رسیم، هنوز جایی برای...