شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر دسته جمعی خوش می گذره

سفر,​ دسته جمعی خوش​می​گذره

/post-4954/

مامان میگه: «خیلی خوب می‌شد اگه مامانم اینارو هم باهامون می‌بردیم سفر، آخه طفلکی‌ها خیلی تنهان.» بابا اما با شنیدن این جمله اخم‌هاش درهم میره و زیرچشمی نگاهی به مامان میندازه و میگه: «باز ما تصمیم گرفتیم خانوادگی جایی بریم، شروع کردی! اصلا چرا مامان من همراهمون نیاد، مگه تو مسافرت قبلی...