شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر ما را با خود می برد

سفر ما را با خود می برد

/post-5627/

نماندن در تهران، انگیزه اصلی سفر است. فرار از دود و دمی که این روزها دیدن خانه‌ها و خیابان‌های پایتخت را هم سخت کرده است، ما را مجاب می‌کند مقصدمان جاده باشد و چندان در قید بنزین موجود در کارت سوخت نمانیم و بی‌خیال امنیت‌نداشته جاده‌ها شویم و دل به راهی بسپاریم که ما را از تهران بیرون...