شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر و وحدت هویت فردی و جمعی هستند

سفر و وحدت هویت فردی و جمعی هستند

/post-6527/

رفته‌رفته گردشگری در کشور ما هم همسان دیگر کشورها، فقط مشغولیت کسانی نیست که به قول معروف دستشان به دهنشان می‌رسد. این روزها هر کسی یا هر خانواده‌ای با توجه به امکانات مالی و رفاهی که دارد، به مسافرت می‌رود، تا جایی که به نظر می‌رسد سفر کردن تا حدودی جایگزین دید و بازدیدها شده است. این سخن...