شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سفر کوتاه

سفر کوتاه به هندوستان ایران

/post-403/

بارها وصف آرامش و زیباییش را شنیده بودیم. آفتاب و باران را با هم می دیدیم، گل های خشک و سرسبز با هم در یکجا بودند. سنگ ها هم آرام نظاره گرمان بودند و به سوی تاریخ باستان این سرزمین هدایتمان می کردند. خیلی شهرها، روستاها و مردمان را از نزدیک دیده بودم و میهمان نوازی و زیبایی های بناهای...