شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر کوتاه به هندوستان ایران

سفر كوتاه به هندوستان ایران شهر زنجان

/post-6901/

بارها وصف آرامش و زیباییش را شنیده بودیم. آفتاب و باران را با هم می دیدیم، گل های خشك و سرسبز با هم در یكجا بودند. سنگ ها هم آرام نظاره گرمان بودند و به سوی تاریخ باستان این سرزمین هدایتمان می كردند. خیلی شهرها، روستاها و مردمان را از نزدیك دیده بودم و میهمان نوازی و زیبایی های بناهای...