شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سفر یادگرفتنی است

سفر یادگرفتنی است

/post-5353/

با آرش​نور​آقایی درباره راهنمایی تور در ایران راهنمایی یک تور گردشگری کار پرزحمتی است. مسئولیت امنیت و سلامت مسافران، ایجاد تجربه‌های نو و خوشنود ساختن گردشگران در کنار شناساندن صحیح جاذبه‌های گردشگری مقصد، حرفه راهنمایی تور را به نوعی وارد حوزه مشاغل سخت کرده است. حرفه‌ای که طی سال‌های...