شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سلیم خرچنگ خوار

سلیم خرچنگ خوار

/post-1614/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 39 سانتیمتر طول دارد. نرو ماده همشکل اند، و به رنگ سیاه وسفید، پاهای بلند، سر بزرگ و منقار بلند و محکم دیده ی شوند. پاها خاکستری رنگ و منقار سیاه است. این پرنده با سر و گردن سفید، خال های سیاه در اطراف چشم، زیر تنه و پهلوهای سفید، رو تنه سیاه، دم سفید شاهپرهای...