شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سلیم شنی

سلیم شنی

/post-1616/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و شبیه سلیم شنی کوچک است، با این تفاوت که اندکی بزرگتر از آن است، منقار و چشم ها نسبتا بزرگ و پاها زیتونی است. در پرنده ی نر، نوار چشمی سیاه، پیش تارک ( پیشانی) دارای دو لکه ی سفید، تارک شنی رنگ، سطح پشتی قهوه ای شنی، چانه سفید و در سینه طوق...