شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سلیم طوقی کوچک

سلیم طوقی کوچک

/post-1621/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 15 سانتیمتر طول دارد و از سلیم های کوچک، با بال های کشیده است که هنگام نشستن روی زمین بدنش حالت افقی دارد. از سلیم طوقی کوچکتر فاقد نوار سفید بالی است . هنگام تولی مثل، نوار سینه ای باریک تر، حلقه ی دور چشم ها، زرد رنگ و منقار تیره رنگ است و خط سفیدی در پشت تارک...