شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سمنان سرزمین خورشید طلایی

استان سمنان, سرزمین خورشید طلایی

/post-6899/

شهر سمنان در حد فاصل دو شهر دامغان و گرمسار در طول جغرافیایی ۲۳ / ۵۳ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴ ۳۵/ درجه واقع شده است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۱۱۳۰ متر است. سمنان مرکز استان سمنان است. تا تهران ۲۱۶ کیلومتر فاصله و از طریق راه آهن سراسری تهران مشهد نیز با تهران در ارتباط است. بر اساس...