شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سمندر ایرانی

سمندر ایرانی

/post-1304/

محل پیدایش تیپ : جویباری در مناطق کوهستانی شهرستان آمل استان مازندران ایران توصیف مختصر : سرتخت و از بالا تقریبا" به شکل بیضی ، دندان های تیغه ای – کامی به دو شکل کمان کوچک ومجزا از هم ، شاخه داخلی هر کمان کمی بزرگتر از شاخه خارجی آن، اعضای حرکتی بخصوص پاهی عقبی بخوبی رشد کرده و قوی ، طول...