شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سمندر تاجدار جنوبی

سمندر تاجدار جنوبی

/post-1306/

محل پیدایش تیپ زیر گونه : ساحل جنوبی دریای خزر در ایران . توصیف مختصر : این زیر گونه از زیر گونه تیپ به وسیله سر بزرگتر ، پوزه عریض تر ، بدن کوتاهتر وشکل قرارگیری دندان های کامی که ردیفهای آن ، در قسمت خلفی نسبت به یکدیگر واگرایی پیدا می کنند مشخص می شود . تاج پشتی جنس نر کوتاهتر و ارتفاع...