شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سمندر غاری ایران

سمندر غاری ایران

/post-1308/

محل پیدایش تیپ : غاری در رشته کوههای البرز مابین گرگان و علی آباد . توصیف مختصر : دندان های تیغه ای – کامی به شکل دو کمان عرضی شکل ف سر تخت است و عرض آن بتدریج به طرف عقب کم می شود . رنگ در الکل در قسمتهای فوقانی مایل به قهوه ای بدون خطوط زرد رنگ ، اندامهای حرکتی قوی ، رشدیافته و هنگامی که...