شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سمندر نواری ابرودار

سمندر نواری ابرودار

/post-1310/

محل پیدایش تیپ : تفلیس اندازه به میلی متر : 145-120 ، حداکثر 160 انتشار جغرافیایی : قفقاز ، شمال اسیای صغیر . پراکندگی در ایران : شواهد مبنی بروجود این زیر گونه در ایران اندک هستندو هیچ نمونه ای از ان مطالعه نشده است از انجائی که این نمونه در روسیه و ترکیه و عراق وجود دارد ف این احتمال...