شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سنجابک دم موشی

سنجابک دم‌ موشی

/post-1481/

(موش سنجابک) (ترکمنی: سی‌چان شکلی سونیا) مشخصات: سنجابک های دم موشی تنها سنجابک هائی هستند که روی درخت زندگی نمی کنند . چثه انها از سایر سنجابک ها کوچک تر است شباهت زیادی به ول و موش دارند . طول دم کمی از طول سروتنه کوتاهتر است . برخلاف سایر سنجابک ها موهای دم بسیار کوتاه است ، به طوری که...