شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سنقر تالابی

سنقر تالابی

/post-1737/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 48 تا 55 سانتی متر طول دارد. از سایر سنقرها بزرگتر و سنگین تر است و بال های پهن تری دارد، اما ماده فاقد دمگاه سفید است بال ها تا اندازه ای گرد است و رنگ پرنده ی نر از نر سایر سنقرها متفاوت است. رنگ روتنه و بال ها در پرنده ی نر، از سه رنگ مشخص آبی مایل به خاکستری،...