شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سنقر سفید

سنقر سفید

/post-1739/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 تا 48 سانتی متر طول دارد. حال پرواز و وضیعت بدنش شبیه سنقر گندمزار است. پرنده نر به رنگ خاکستری کمرنگ بدون دمگاه سفید، زیر تنه ی سفید مایل به خاکستری است. انتهای شاهپرهای بال ها سیاه است و همانند مثلث کوچکی در انتهای بال ها دیده می شود. پرنده ی ماده به واسطه طوق...