شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سنگاپور Singapore سنتوزا و دنیای زیر آب

سنگاپور - Singapore سنتوزا و دنیای زیر آب

/post-6028/

در این مجموعه می توان با تله کابین به سمت سنتوزا حرکت کرد و منظره با شکوه آسمان سنگاپور و بندر تجاری جهانی سنگاپور را از چشم پرندگان مشاهده کرد. هنگام ورود تصاویری که نمایانگر تاریخچه سنگاپور هستند را مشاهده می نمائید. این تصاویر نقاشی شده مومی هرگز جذابیت و زیبایی خود را از دست نمی دهند ....