شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سنگ چشم کله سرخ

سنگ چشم سرحنایی ( سنگ چشم کله سرخ)

/post-2173/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 18 سانتیمتر طول دارد تارک و پس سر به نحو مشخصی قرمز قهوه ای (حنایی تیره) است و نوار چشمی پهن و سیاهی پیشانی را در بر گرفته و تا پایین گلو امتداد دارد . چانه، گلو، زیرتنه و زیر دم سفید مایل به نخودی و شاهپرهای دم از مرکز به طرف کنار کوچکتر شده، اما دم مستطیلی شکل و...