شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره کوهی

سهره کوهی

/post-2176/

مشخصات ظاهری: این پرنده 13 سانتیمتر طول دارد و شبیه سهره سینه سرخ است اما نوار ابرویی زرد قهوه ای یکدستی دارد. گونه ها و گوشپرها قهوه ای نخودی و گلو نخودی اخرایی بدون خط خط است. درپرنده ی بالغ دمگاه صورتی است. نژادی که در خاورمیانه دیده می شود ا زنژاد اروپایی به واسطه ی لکه های تیره ی دو...