شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی بال سرخ

سهره ی بال سرخ

/post-2178/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و سهره ای رنگین است که عمدتا در شیب های کوهستانی دیده می شود. سینه پهلوها و زیر تنه دارای نقطه نقطه هایی قهوه ای، تارک سیاه، و منقار زرد است(پرهای شاخ مانند خاکستری درخارج از فصل تولید مثل دارد). پرنده ی نر دارای دمگاه و چهره ی صورتی رنگ(در...