شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سهره ی دمگاه زرد

سهره ی دمگاه زرد

/post-2182/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به رنگ زرد با منقار نسبتا بزرگ دیده می شود. د رپرنده ی نر، نوار ابرویی، دمگاه صورت و سینه زرد شکم سفید یا پهلوهای راه راه تیره ودم کاملا تیره است. پرنده یماده بسیار کدر و بندرت د رپرو بالش رنگ زرد دیده می شود. همچنین، صورت با رگه رکه های...