شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی سبز

سهره ی سبز

/post-2184/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/14 سانتیمتر طول دارد. پرو بال سبز زیتونی با لکه های سبز مایل به زرد دمگاه سبز روشن، سر نسبتا بزرگ و منقار بی رنگ، کهد رانتها کلفت و ضخیم است. در تمام فصل ها به واسطه ی زنگ زرد روشن کناره ی شاهپرها وپرهای بیرونی دم، که د رپرواز به خوبی نمایان است، شناخته می شود....