شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سهره ی سرخ

سهره گلی (سهره ی سرخ)

/post-2175/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی سهره ی سینه سرخ است. منقار نسبتا محکم بدن پرجثه تر و سر گرد است. پرنده ی نر بالغ، به واسطه ی سر، سینه و دمگاه قرمز، که در تضاد با روتنه ی قهوهای قرار دارد. شناخته می شود. پرنده ی ماده و پرنده نر جوان در اولین تابستان کمرنگ تر و به...