شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سهره ی سر سیاه

سهره ی سر سیاه ( سهره ی دمگاه سفید)

/post-2185/

مشخصات ظاهری: این پرنده 14 سانتیمتر طول دارد پرنده ی نر با زیرتنه ی صورتی مایل به قرمز پشت خاکستر، تارک سیاه، نوار پهن سفید روی بال و منقار سیاه و سخت به آسانی شناخته می شود. پرنده ی ماده کمرنگ تر بوده و با زیر تنه ی نخودی مایل به قهوه ای و زرق و برق کمتری از پرنده ی نر دیده می شود. در...

سهره دمگاه سفید (سهره ی سر سیاه)

/post-2174/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد و تا حدودی شبیه سهره ی جنگلی است. اما به واسطه ی سینه ی نارنجی، خطوط روی بال ها، روتنه ی نقطه نقطه و دمگاه سفیدش، که در پرواز مشخص است متمایز می شود. در زمستان در پس سر، لکه ی بی رنگی دیده می شود. و پرنده ی نر دارای منقار زرد با تک تیره است....