شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سهره ی سینه سرخ

سهره ی سینه سرخ (سهره گلی یا سهره ی سرخ)

/post-2187/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد. سر خاکستری، روتنه بلوطی و پیشانی و سینه قرمز گلی است. پرنده ی ماده و پرنده یجوان فاقد رنگ بلوطی بوده و یا روتنه ی قهوه ای رگه دار دیده می شود. این رگه ها در سینه و پهلوها نیز و جود دارد. در همه ی سنین ، رگه های سفیدی در شاهپرها و پرهای بیرونی...