شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوئیس گران اما دیدنی

سوئیس, گران اما دیدنی

/post-4158/

سوئیس کشوری است که نام آن در ذهن هر فرد کوه‌های آلپ، آبشارهای بلند، آرامش و بانک را متبادر می‌کند؛ کشوری کوچک با جمعیت کمتر از هشت میلیون نفر و مردمی که به چهار زبان صحبت می‌کنند. محمد ازجمله افرادی است که به اغلب مناطق اروپا سفرکرده و از راه پاریس به سوئیس رسیده است. آنچه می‌خوانید شرحی...