شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوار بر ابرهای خیال

سوار بر ابرهای خیال

/post-5032/

قدم نهادن در سرزمین لوبیای سحرآمیز آفتاب: می‌گفتند آنگاه که ابرها به سمت جنگل می‌آیند، بر فراز ابرها خواهی ایستاد. مهی غلیظ تو و اطراف تو را فرا می‌گیرد و پهنه‌ جنگلی چنان از ابر پرشده گویی از جزیره لوبیای سحرآمیز به زمین و زمینیان می‌نگری. توصیفاتی از این دست است که جنگل ابر را به مقصد...