شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوار بر لوکهای مست تا قلعه رامرود

سوار بر لوکهای مست تا قلعه رامرود

/post-6298/

آنها ۵ نفرند، ۵ شتر نر بالغ. خاور اویکو حامل شترها که می‌آید. حیوانات کف اتاق بار خاور زانو زده و از بالای آن مدام سرک می‌کشند. آرام و صبورانه کویر را می‌نگرند. حالا دیگر باورمان می‌شود که نزدیک قلعه رامرود هستیم . شترسواری در کویر و تماشای بیکرانگی افق، جایی که زمین و آسمان به هم دوخته...