شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سوسمار آذربایجانی

سوسمار آذربایجانی

/post-2407/

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف, صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی , پلاکهای شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقریبا راست در حاشیه عقبی, فلسهای پشتی صاف و دانه ای شکل , 41 تا 62 فلس پیشین در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت , فلسهای یقه ای اره ای شکل نیستند, 3 تا 4 (معمولا 4,...