شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسمار انگشت ریشه دار بزرگ

سوسمار انگشت ریشه دار بزرگ

/post-2413/

مشخصات : 4 فلس دور هر انگشت ، اما فقط 3 فلس از طرف کناری قابل دیدن است . 14 تا 16 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی ، این فلس ها ردیف های طولی مستقیم را تشکیل نمی دهند . 18 تا 22 ردیف عرضی فلس پشتی ما بین اندام های حرکتی عقبی ؛ 4 فلس بالای چشمی؛ فلس های زیر چشم از هم جدا شده اند . رنگ آمیزی :...