شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سوسمار دریاچه وان

سوسمار دریاچه وان

/post-2418/

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف, صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی , پلاکهای شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقربیا راست در حاشیه عقبی, فلسهای پشتی صاف و دانه ای شکل , 43 تا 53 فلس در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت, فلسهای یقه ای اره ای شکل نیستند, 3 تا 4 (معمولا 4 , بندرت 5)...