شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسمار سبز خزری

سوسمار سبز خزری

/post-2422/

مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر آمدگی؛ پلاکهای شکمی متوازی الاضلاع با شکافهایی بین ردیفهای طولی , حاشیه های عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه رویهم و در 6(بندرت8) ردیف طولی قرار گرفته اند؛ 37 تا 49 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت؛ 17 تا 21...