شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسمار صخره ای آناتولیایی

سوسمار صخره ای آناتولیایی

/post-2424/

مشخصات : پلک پایینی با 5 تا 7سپر شفاف با حاشیه سیاه ؛ صفحه های زیر اتگشتی تیغه دار ؛ سوراخ بینی توسط 3 تا 6 فلس که اولین فلس بالای چشمی تقسیم نشده است ، و در تماس با سپر پیشانی نیست ؛ 7 تا 8 ( بندرت 6 ) سپر بالای مژه ای ؛ یقه مشخص ؛ فلس های پشتی کوچکتر از فلس های دمی و در 52 تا 60 فلس در...